Vilken ordning ska begravningen följa?

Kyrklig begravning

En kyrklig begravning är först och främst till för dem som är med i Svenska Kyrkan och ca 75% av svenskarna som dör väljer en begravning i Svenska Kyrkans ordning. Det finns de familjemedlemmar som vill ha en begravning i kyrkan trots att deras anhörig inte var medlem. Om så är fallet tillkommer oftast en kostnad som pastoratet tar ut och det varierar mellan de olika pastoraten. Om man väljer att ha en begravningsceremoni i Svenska Kyrkans ordning så utförs den av en präst och i regel i en kyrka eller i ett kapell. En kyrklig begravning är avgiftsfri för medlemmar, vilket innebär att präst, musiker och lokal ingår. De kostnader som vanligtvis tillkommer är kista, urna (för de som ska kremeras), kistdekoration, eventuellt blomkransar och eventuell solist, förtäring i form av minnesstund och eventuellt dödsannons. Alla dessa kostnader går via dödsboet. Om man ska jordbegravas och kistan ska bäras ut efter begravningsceremonin, står även kyrkan för bärare. Här får självklart familjemedlemmar och/eller vänner bära ut kistan om anhöriga hellre vill det, detta bestämmer ni själva. Begravningsordningen kommer ni att gå igenom med prästen i lagom god tid innan begravningen ska äga rum.

Borgerlig begravning

Vem som helst kan få en borgerlig begravning, oavsett om du är medlem i Svenska Kyrkan eller i något annat trossamfund. Att utforma en borgerlig begravning är väldigt fritt för er som planerar begravningen, men självklart kan ni få hjälp och tips från oss på begravningsbyrån. Många väljer att skapa ceremonin utifrån den avlidne eller önskemål från den avlidne. Ceremonin kan hålla till på valfri plats, till exempel hemma i trädgården eller i ett kapell. Ni väljer själva vilken typ av musik som ska spelas under begravningen och även psalmer kan förekomma om så önskas. Själva ceremoniordningen brukar man gå igenom och bestämma med en borgerlig officiant. Officianten fungerar som en präst och håller i ceremonin från början till slut. Det finns även utsedda begravningsförrättare i varje kommun. Har ni någon vän eller nära släkting som vill hålla i ceremonin så går detta självklart också bra. Till skillnad från en kyrklig begravning så tar en officiant och musiker ett arvode för sitt arbete.

Akt med urna

Enligt svensk lag får det endast gå 30 dagar mellan dödsfall och kremation eller jordbegravning. Dock finns det tillfällen där speciella situationer kan dra ut på tiden och en begravning måste hållas efter 1 månads tid, till exempel om familjer färdas lång väg för att medverka. Det alternativet som vi då rekommenderar är att man kremerar innan begravningsceremonin och har en akt med urna i stället för en kista. Allt kommer att utföras precis som en vanlig begravning med en officiant, sånger/psalmer och ett avsked för de anhöriga. I stället för att lägga en blomma på kistan brukar vi ta fram en korg eller ett bord där ni kan placera era handbuketter.

Notera: Alla människor i Sverige kremeras i en kista, därav måste en kista alltid beställas oavsett val av ceremoni.

Begravning utan ceremoni

Även kallat direktkremering. Den avlidne tas direkt från bårhuset till krematoriet, askan begravs sedan utan att någon närvarar från familj eller vänner till den avlidne. Den släkting/vän/godeman som beställt begravningsformen får, efter kremeringen, ett intyg om att kremationen samt gravsättningen är slutförd.