Juridik & Bouppteckning

Bouppteckning

En bouppteckning måste upprättas efter att en person har avlidit och de som ingår i dödsboet har i uppgift att utföra detta. En sammanställning görs av den avlidnes och den eventuella efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. En bouppteckning ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Den ska innehålla följande:

  • bouppteckningen i original
  • vidimerad kopia av bouppteckningen
  • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen, avsavståenden eller liknande
  • vid behov av fullmakt ska denna finnas i original

Arvskifte

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna om hur tillgångarna i boet ska fördelas efter att bouppteckningen är upprättad och godkänd av Skatteverket. Ni delar antingen upp tillgångarna mellan varandra som ni själva önskar eller som ett eventuellt testamente angivit.

Västkustens Begravningsbyrå, vi vill vara ett självklart val när det kommer till  juridik och bouppteckning i Mölndal och Kungsbacka!

Testamente

Med ett testamente går det att bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du har avlidit. Men här är det viktigt att alla formkrav uppfylls för att det ska vara giltigt. Alla som har fyllt 18 år har rätt att upprätta ett testamente, med undantag för den som har fyllt 16 år och har tjänat pengar genom arbete, fått i gåva eller genom testamente med föreskrift om egen förvaltningsrätt. Vi rekommenderar att man söker professionell hjälp när man ska skriva ett testamente för att undvika tolkningsproblem.

Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 infördes framtidsfullmakter. Genom att upprätta en fullmakt så kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Till exempel att du är fysiskt eller psykiskt sjuk.

Vi på Västkustens Begravningsbyrå samarbetar med Juristgruppen Väst. Behöver du eller någon du känner  hjälp med att upprätta ett juridiskt dokument så ringer du direkt på 

Telefon: 0300-17160 

eller besök deras hemsida

www.juristgruppen.com