Checklista vid dödsfall

Vi har gjort en checklista där vi har staplat upp det viktigaste att tänka på efter ett dödsfall. Kom ihåg att alla punkter kanske inte gäller just dig, ta det i din egen takt och börja med det viktigaste. 

Men, glöm inte bort dig själv. Sorgen är överrumplande och det kan vara svårt att navigera och fatta beslut när man nås av ett dödsfall. Våga be om hjälp. 

Informera om dödsfallet

 • Närmsta anhöriga
 • Släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar
 • Eventuell hemtjänst
 • Eventuell städbolag
 • Föreningar

Hem och hushåll

 • Ta hand om eventuella husdjur
 • Töm kylskåp, sopor och postlåda
 •  Sänk värmen i bostaden
 •  Samla in reservnycklar
 • Förebygg inbrott med tex en tänd lampa, eller timer till belysning
 •  Återlämna hjälpmedel och larm
 • Hämta tillhörigheter på sjukhus
 • Lämna överbliven medicin på apotek

Post och räkningar

 • Kontakta den avlidnes bank om räkningar och avsluta autogiro
 • Samla räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm
 • Ta vara på post och öppna det som kommer till dödsboet
 • Eftersänd post till den som har huvudansvaret för dödsboet
 • Makulerar Id-kort, pass och körkort

Planera begravning

 • Fanns det några särskilda önskemål från den avlidne?
 • Finns en begravningsförsäkring?
 • Kontakta begravningsbyråer och välj den som känns rätt för er
 • Samla in kvitton för utgifter kring begravning
 • Säg upp eller flytta över avtal för el, sophämtning, internet, tv
 • Avsluta abonnemang för telefon, fast och mobil
 • Säg upp eller flytta över hemförsäkring och andra försäkringar
 • Avsluta konton på sociala medier