Jessica Cederholm

Dödsdoula

Som certifierad dödsdoula och diplomerad samtalsterapeut möter jag många olika sorters sorger och förluster hos människor. Alla är unika och ska respekteras utifrån detta. Min egen livserfarenhet ger mig en god grund att bemöta andra.

Bakgrund

​Sorg är en naturlig känslomässig reaktion vid tex dödsfall, sjukdomsbesked och andra stora omställningar. Sorg är alla de ofta motstridiga känslor som förlusten väcker inom oss. I vårt moderna samhälle har vi lärt oss att inte visa vår sorg, ”att vara stark”, att gå undan och sörja i ensamhet eller bara fortsätta livet. Detta vill jag vara med och förändra.

I mötet med mig kommer du att få stöd och fördomsfritt lyssnande i det som är viktigt för DIG. Kanske behöver du praktiska råd och få konkreta frågor besvarade, kanske längtar du efter att få prata ut och lätta ditt hjärta. Allt får plats i mötet med en dödsdoula.

Jag heter Jessica Cederholm och är:

 

  • Certifierad Dödsdoula från DödsDoulan Skandinavien.
  • Diplomerad Samtalsterapeut från den 5-åriga utbildningen till samtalsterapeut vid PsykosyntesInstitutet Göteborg.
  •  Medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, vilket innebär att jag har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa.
  • Medlem i internationella  EPA (European Psychosynthesis Association).
  • Certifierad Handledare i Sorgbearbetning från Institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.
  • Utbildad i MI – Motivational Interviewing (eller Motiverande Samtal som det heter på svenska), en samtalsform som syftar till att klienten via samtal och frågeställningar ska hitta motivation till att göra förändringar i sitt liv.
  • Jag håller också föreläsningar och gruppsamtal om döden.
Jessica Cederholm

Certifierad Dödsdoula