Agneta Olsson

Dödsdoula

Doula betyder tjäna och hjälpa. Ordet beskriver hur och varför en dödsdoula verkar. Jag lever för att hjälpa och tjäna dem som behöver min hjälp och mitt stöd.

”Jag är född 1958. Präst.leg.psykoterapeut. Jag har varit präst i 35 år. Terapeut i 17 år.                Utbildad på Sankt Lukas i Göteborg. Certifierad dödsdoula vid DödsDoulan i Skandinavien.

Jag är präst och har suttit vid oändligt många dödsbäddar och fått följa människor till den sista vilan. Jag har varit deras ”dödsdoula” utan att förstå att det var det jag var. Jag har mött människor i svår sorg, lämnat många dödsbud med också haft förmånen att följa en döendes process med all den kärlek och vila som kan omge en människa.

Det har för mig varit och är en av mina viktigaste livsuppgifter. Det är mitt kall.

Som dödsdoula kan jag vara en länk mellan familjen och den döende eller en länk mellan samhället och den döende. Det är mycket praktiska bestyr som följer i spåren av att ta avsked från sitt liv.

I den processen kan doulan vara en medmänniska att ’hålla i handen’.”

Agneta Olsson, Certifierad Dödsdoula