En sak som är säker i livet är att det har ett slut. Vi ska ju “alla den vägen vandra” – så mycket vet vi. Men trots det pratar vi inte gärna om döden och står därför ofta oförberedda och förvirrade när livets slutskede faktiskt närmar sig. Vad kommer att hända? Panik, sorg, nedstämdhet och rädsla blandas med frågor om allt det praktiska. Det är då en dödsdoula kan vara till stor hjälp, till stöd för både den som närmar sig slutet och de närstående. En dödsdoula är inte en medicinsk expert, inte en präst eller psykolog – utan i stället en utbildad och erfaren person som hjälper oss igenom allt det svåra och gör den sista tiden så behaglig och fin som möjligt. På Västkustens Begravningsbyrå har vi flera dödsdoulor i vårt nätverk.

Varför anlita en dödsdoula?

Man kan se en dödsdoula lite som en välutbildad och neutral tredje part – i en svår stund. En stöttning som tar din hand, stannar vid din sida, lyssnar och ger råd och stöd utan att för den skull påverka och bestämma. När allt känns kaotiskt och svårt för alla inblandade kan en dödsdoula ta hand om både det praktiska och det emotionella. Det blir någon man kan dela alla känslor och tankar med – alla dessa frågetecken som kan uppstå när man vet att man går mot slutet. Dödsdoulan tar reda på hur den döende och familjen runtom vill ha det, förklarar vad som kommer att hända och ger goda råd för att uppnå allas önskemål på bästa sätt. Det kan kännas som ett för stort steg att vända sig till en psykolog och kanske känns det främmande att vända sig till en religiöst bunden person som till exempel en präst. Då är kanske en dödsdoula rätt person att vända sig till.

Vad kommer att hända?

De som befinner sig på väg mot slutet vill ofta veta vad som kommer att ske, rent fysiskt och praktiskt. En dödsdoula kan förklara och svara på frågor som kan kännas obekväma eller kanske otänkbara att ta upp med en tredje part. Det kan handla om vad man kan förvänta sig och hur man som närstående kan finnas till hands för den döende. Man behöver få klara besked, av någon som vet. Har man aldrig suttit och vakat hos någon förut kan det kännas skönt att vara förberedd och veta vad man kan göra rent praktiskt, för att göra det lugnt och bekvämt.

När vaknätterna blir långvariga kan dödsdoulor även avlasta de anhöriga. Om det inte finns några närstående eller om familjemedlemmar och vänner bor långt bort kan det vara ett stort stöd för alla inblandade att veta att någon kommer att finnas där. Ingen ska behöva dö ensam.

Få hjälp av en dödsdoula i livets slutskede

Alla känslor är tillåtna

Både för den som själv upplever den sista tiden i livet och för de närstående är det ofta svårt att veta hur man ska agera och vad man ska säga. Var gör man av alla sina känslor? En del har lätt för att gråta och visa vad man känner medan andra hellre behåller känslorna inom sig.

En dödsdoula finns där för alla dessa svåra samtal – som ett stöd för alla inblandade. Man får praktisk information om vad man kan förvänta sig och vad man bör tänka på, som till exempel att man inte ska prata ‘över huvudet’ på den döende. Eftersom ingen kan hävda motsatsen bör man anta att den döende hör vad som sägs i rummet, även vid medvetslöshet och morfinpåverkan.

Dödsdoulan ser till att allt följer planeringen och att den döendes önskan respekteras – ända till slutet.

När allt är slut

När livet till slut slocknat betyder det inte att dödsdoulan lämnar sin uppgift. Exakt vilka uppgifter som man kan få hjälp med varierar men den planering som upprättades måste förverkligas och dödsdoulan kan ägna 3–6 veckor åt att slutföra allt. Sorgearbetet går nu i en ny fas och då kan det kännas tryggt att veta att dödsdoulan stannar kvar för att ta hand om de närståendes känslor och tankar, även efteråt. Vissa dödsdoulor kan även hjälpa till med allt som ska ordnas med inför begravningen och somliga tar också hand om den dödes hem och tillhörigheter.

Hos Västkustens Begravningsbyrå har vi flera dödsdoulor som kan hjälpa till att göra denna svåra stund i livet så ljus och värdig som möjligt. Läs mer här om vilka de är och hur de jobbar.

FAQ

Behöver man vara religiös för att anlita en dödsdoula?

På Västkustens Begravningsbyrå tänker vi utanför boxen och ger de anhöriga möjlighet att använda sig av en dödsdoula för att göra livets slutskede så fint och värdigt som möjligt för den som närmar sig slutet – oberoende av vilken trosuppfattning man har.

Kan en dödsdoula sitta hos den döende om familjemedlemmarna inte hinner dit i tid?

Västkustens Begravningsbyrå kan förmedla de tjänster som våra dödsdoulor erbjuder, som till exempel att de kan sitta med och vaka över den döende när närstående och familjemedlemmarna inte hinner vara med ända till slutet, på grund av långa avstånd eller av andra anledningar.

Vad är en dödsdoula?

Hos Västkustens Begravningsbyrå har du tillgång till dödsdoulor som är utbildade, icke-medicinska professionella personer som jobbar med att ge emotionellt och fysiskt stöd i livets slutskede samt fungerar som en erfaren guide åt den döende och familjen genom den sista svåra tiden.